A čo štartovné?

V sezóne 2023 to malo úspech a v sezóne 2024 s tým chceme pokračovať! 
Dali sme do priamej úmery štartovné a ceny pre víťazov turnaja.
Čím väčšie štartovné uhradíte – tým väčšie ceny môžete na turnaji vyhrať!

Minimálne štartovné je 25 € / team
Maximálne štartovné je 50 € / team

Prijatá úhrada štartovného organizátorom ( 25 € - 50 € / team ) vždy najneskôr 2 dni pred turnajom v hotovosti alebo na bankový účet SK5811000000002617841183, prípadne cez VIAMO – telefónne číslo registrácie.
Po tomto termíne je minimálne štartovné 30 € / team.

Ďalšou možnosťou je predplatné.
Hráč má možnosť uhradiť predplatné na všetkých 10 turnajov platbou do 24. 4. 2024 vo výške rovných 200 € / team a získať tým fantastickú zľavu 50 € ( tým pádom je cena štartovného na jeden turnaj len 20 €! )

Zaplatené štartovné sa pri neúčasti teamu nevracia.

 

Čo mám v rámci štartovného?

  • turnaj
  • občerstvenie (bageta, pizza, obložené misy,...)
  • minerálna voda
  • ceny pre prvé 3 miesta

 

OK, a o čo vlastne v lige súťažím?

Radi posúvame hranice, hlavne keď sa jedná o motiváciu pre najlepších hráčov! :)
V ročníku 2021 sme štartovali na cenách za 1.000 € a skončili sme na 1.300 €.
V ročníku 2022 sme rozdali ceny za viac ako 1.480 €
Za sezónu 2023 sme vám s radosťou odovzdali ceny za 1.900 €.
Tento rok chceme posunúť latku ešte vyššie, sme pripravení odovzdať ceny za viac ako neuveriteľných 2.100 € !!!

Rozdelili sme ceny do dvoch kategórií – ceny za turnaj a za ligu.
Keďže Tekov BEACH season je liga – viac cien sme sústredili pre tých najlepších v rámci ligy, ale poďme pekne poporiadku...

 

Ceny za umiestnenie v rámci turnaja:
1. miesto            PRIZE MONEY vo výške 2-násobku štartovného!!!
                           50 – 100 €

2. miesto            uhradené rovnaké štartovné na jeden z nasledujúcich dvoch turnajov
                   

3. miesto            2 x fľaša vína


V prípade, že sa turnaja zúčastní menej ako 10 teamov, cena:
* sa pre 1. miesto násobí koeficientom 0,7
* sa pre 2. miesto nahrádza - 2 x fľaša vína

 

Ceny za umiestnenie v rámci ligy:
Ceny v podobe PRIZE MONEY vo výške 1.200 € sa pre kategórie ŽENY / MUŽI delia, 50% pre každú kategóriu.
V každej kategórii si ceny rozdelia najlepší traja nasledovne:

1. miesto            50%
2. miesto            30%
3. miesto            20%

Jedinou podmienkou je prevzatie ceny osobne na finále ligy 14. 9. 2024, ale najneskôr do 22. 9. 2024 u organizátora ligy.