Aké je bodovanie?

Bodovanie hráčov do tabuľky ligy bude závisieť na počte prihlásených teamov.

9 teamov a menej – bodované prvé 4 miesta
10 – 13 teamov – bodovaných prvých 6 miest
14 teamov a viac – bodovaných prvých 8 miest

  1. miesto   75 bodov / hráč
  2. miesto   67 bodov / hráč
  3. miesto   61 bodov / hráč
  4. miesto   55 bodov / hráč
  5. miesto   50 bodov / hráč
  6. miesto   45 bodov / hráč
  7. miesto   35 bodov / hráč
  8. miesto   30 bodov / hráč


Je aj v pravidlách podporená myšlienka, že Tekov BEACH season 2023 je liga jednotlivcov?

Áno je!
Bodovanie pre 8 MIX turnajov platí nasledovne, pokiaľ sa ho zúčastní pár v TOM ISTOM ZLOŽENÍ.
1. turnaj              100%
2. turnaj              100%
3. turnaj              100%
4. turnaj              95%
5. turnaj              90%
6. turnaj              85%
7. turnaj              80%
8. turnaj              75%

Pre lepšie vysvetlenie, ukážka na konkrétnom prípade.

Adam a Eva sa dohodnú, že prvých 5 MIXových turnajov budú hrať spolu.
Prvý turnaj vyhrajú, obaja získavajú po 75 bodov do tabuľky.
Druhý turnaj vyhrajú, získavajú po 75 bodov do tabuľky.
Tretí turnaj opäť spolu vyhrajú a každý získava 75 bodov do tabuľky.
Štvrtý turnaj spolu vyhrajú a každý získava do tabuľky po 71 bodov (75 bodov za prvé miesto x 95% zaokrúhlené na celé čísla)
Aj piaty turnaj sa im spoločne podarí vyhrať a každý si pripíše do tabuľky po 68 bodov (75 bodov za prvé miesto x 90% zaokrúhlené na celé čísla).