A čo štartovné?

Tu prichádza DRUHÁ VEĽKÁ NOVINKA tejto sezóny!!!

Dali sme do priamej úmery štartovné a ceny pre víťazov turnaja.
Čím väčšie štartovné uhradíte – tým väčšie ceny môžete na turnaji vyhrať!

Minimálne štartovné je 25 € / team
Maximálne štartovné je 50 € / team

Prijatá úhrada štartovného organizátorom ( 25 € - 50 € / team ) vždy najneskôr 2 dni pred turnajom v hotovosti alebo na bankový účet SK5811000000002617841183, prípadne cez VIAMO – telefónne číslo registrácie.
Po tomto termíne je minimálne štartovné 30 € / team.

Ďalšou možnosťou je predplatné.
Hráč má možnosť uhradiť predplatné na všetkých 11 turnajov platbou do 14. 4. 2023 vo výške rovných 220 € / team a získať tým fantastickú zľavu 55 € ( tým pádom je cena štartovného na jeden turnaj len 20 €! )

Zaplatené štartovné sa pri neúčasti teamu nevracia.

 

Čo mám v rámci štartovného?

  • turnaj
  • občerstvenie (bageta, pizza, obložené misy,...)
  • minerálna voda
  • ceny pre prvé 3 miesta

 

OK, a o čo vlastne v lige súťažím?

Radi posúvame hranice, hlavne keď sa jedná o motiváciu pre najlepších hráčov! :)
V ročníku 2021 sme štartovali na cenách za 1.000 € a skončili sme na 1.300 €.
V ročníku 2022 sme rozdali ceny za viac ako 1.480 €
Tento rok sme pripravení odovzdať ceny za viac ako neuveriteľných 2.000 €!!!

Rozdelili sme ceny do dvoch kategórií – ceny za turnaj a za ligu.
Keďže Tekov BEACH season je liga – viac cien sme sústredili pre tých najlepších v rámci ligy, ale poďme pekne poporiadku...

 

Ceny za umiestnenie v rámci turnaja:
1. miesto            PRIZE MONEY vo výške 2-násobného štartovného!!!
                           50 – 100 €

2. miesto 1,5-násobok štartovného rozdelených nasledovne:
                   1-násobok - uhradené štartovné na jeden z nasledujúcich dvoch turnajov
                   0,5-násobok - PRIZE MONEY ( 12,50 – 25 € )

3. miesto fľaša šampanské


V prípade, že sa turnaja zúčastní menej ako 10 teamov, prize money:
* sa pre 1. miesto násobí koeficientom 0,7
* sa pre 2. miesto nahrádza fľašou šampanského.

 

Ceny za umiestnenie v rámci ligy:
Ceny v podobe PRIZE MONEY vo výške 1.000 € sa pre kategórie ŽENY / MUŽI delia, 50% pre každú kategóriu.
V každej kategórii si ceny rozdelia najlepší traja nasledovne:

1. miesto            50%
2. miesto            30%
3. miesto            20%

Jedinou podmienkou je prevzatie ceny osobne na finále ligy 12. 8. 2023, ale najneskôr do 30. 9. 2023 u organizátora ligy.