Tam, kde je hra, tam je radosť, a kde je radosť,

tam nemôže byť hnev, nepriateľstvo, nenávisť, egoizmus, hriech…

Hrou a športom si rozvíjaš, upevňuješ, koordinuješ svoje

fyzické sily a schopnosti: zručnosť, odolnosť, pozornosť, odvahu,

ale aj fantáziu, vtip, vôľu, city.

Sedenie pred televízorom, mobilom, či počítačom ti toto všetko

NIKDY neumožní…